Teisipäev, 26. jaanuar 2010

Oli ilusa lõpuga nädal


Nii võib öelda küll, sest reedel toimunud konkursi „Järvamaa aasta tegu“ autasude üleandmine Türi renoveeritud Kultuurimajas oli tõepoolest ilus ja pidulik. Segakoor Suisapäisa esines küll vähendatud koosseisus, aga siiski heal tasemel ning ootusärevust jagus. Selgus, et Järvamaa aasta teoks hääletasid järvakad Paide spordihalli. Ise oleks oodanud võitu Ants Oidekivile või siis koguteose Järvamaa tegijatele. Ehk tasuks mõelda sellele, et inimesed konkureeriks sellel konkursil tulevikus eraldi kategoorias. Tegelikult aga väärivad kiitust kõik konkursi nominendiks saanud teod. Järvamaale oli eelmine aasta paljude heade tegude aasta.Nädal algas aga töiselt. Teisipäevane kohtumine Maanteeameti peadirektori Tamur Tsäkkoga kinnitas seni teadaolevat informatsiooni ühistranspordi korraldamise muutmise kavadest. Maanteeamet on võtnud sihiks, et ühistransporti hakatakse korraldama regionaalselt juba 1. jaanuarist 2011. Teatavasti kuulub Järvamaa Ida regiooni. Maanteeamet moodustab ümberkorralduste ettevalmistamiseks regionaalsed töögrupid. Ida regiooni töögruppi hakkavad kuuluma muidugi ka Järvamaa esindajad. Meile lubati, et Järvamaa Ühistranspordi Keskuse kümneaastase töökogemuse parimad kogemused võetakse ümberkorralduste tegemisel kindlasti arvesse. Mis aga puutub ümberkorralduste tähtaega, siis reaalsem oleks uue ühistranspordi korralduse rakendamine 1.jaanuarist 2012, sest ümberkorraldused vajavad ka seadusandlusesse muudatuste sisseviimist.

Neljapäevasel kohtumisel Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimehe Veljo Tammikuga arutasime muu hulgas Vabariigi aastapäeva tähistamist. Täna võin öelda, et tähistame seda suure pidulikkusega, nagu Järvamaal tavaks. 23. veebruaril Paide Kultuurikeskuses toimuval kontsert-aktusel esinevad meie oma kollektiivid – Järvamaa poistekoor, Järvamaa tütarlastekoor jt. Täpsemalt saame sellest rääkida nädala pärast, kui kava on lõplikult koos.


Reede ennelõunal olime Järvamaale kutsunud Riigikogu Järva-ja Viljandimaa saadikurühma liikmed. Türi kolledžis toimunud kohtumisel käsitlesime maakonna jaoks olulisi probleeme nagu omavalitsuste tulubaas, koostöö, haldusreform, tööhõive ja koolivõrgu tulevik. Riigikogu liikmed said ülevaate Türi kolledži ja Järvamaa Kogukonnafondi tegevusest. Tore oli see, et tekkis asjalik diskussioon. Leppisime Riigikogu liikmetega kokku, et hakkame ette valmistama Järvamaa kuud Riigikogus, mis peaks toimuma käesoleva aasta aprillis või mais. Kohtumisel osalesid Peep Aru, Tõnis Kõiv, Jaanus Marrandi, Sven Mikser ja Kaia Iva. Tänan neid selle eest veel-kord. Riigikogu liikmetel oli võimalus osaleda konkursi Järvamaa aasta tegu auhindade üleandmisel Türi Kultuurimajas.
Esmaspäev, 18. jaanuar 2010

Jälle nädal möödas, seekord nõupidamisterohke

Möödunud nädalal osalesin Viljandi maavalitsuse raamatupidamise ja personaliarvestuse osakonna pidulikul avamisel. Osakond teenindab alates 1. jaanuarist kõiki maavalitsusi. Viljandis toimunud maavanemate nõupidamise päevakorras oli mitmeid teemasid. nende hulgas nn „Riigimaja kontseptsioon“, mida tutvustas Lääne maavanem Neeme Suur. Põhimõtteliselt on tegemist maakonna keskustes paiknevatele riigiasutustele ühise büroo – ja teeninduskeskkonna loomisega. Kontseptsiooni kohaselt koosneb riigimaja ühest või mitmest hoonest, kuhu on integreeritud kõik riigi kohalikud asutused, mida lähtudes kohalikust situatsioonist ning ametkondlikust eripärast on võimalik ja otstarbekas füüsiliselt koondada. Riigimaja südame moodustab riigi teenindussaal, kus on erineva kohalolekutasemega esindatud maksimaalne arv riiklikke kohahaldusüksuseid. Võib-olla veidi keeruliselt öeldud, aga inimese jaoks muutuks kindlasti teenuste saamine lihtsamaks. Kas ja millal seda kontseptsiooni rakendatakse, ei ole teada. Igatahes Lääne maavanem tegi valitsuskabinetile ettepaneku alustada Läänemaal riigimaja pilootprojektiga.

Eelmisel nädalal sain kokku vastvalitud Järvamaa Noortekogu juhi Jaanika Aasaga. Tore oli kuulda, et uue aasta tegevuskava koostamine käib ja eelarvega töötatakse. Viimastel aastatel on maavalitsuse kaudu noortekogu tegevust toetatud 30 000 krooniga aastas. Raha ei ole suur, aga mõistlikult planeerides võib ka sellega palju ära teha. Leppisime Jaanikaga kokku, et noortekogu teeb senisest enam koostööd Kesk-Eesti Noortekeskusega. Samuti otsustasime, et saame varsti jälle kokku, siis juba ka noortekogu liikmetega.
Reedel toimunud erakorraline MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskuse üldkoosolek valis uue juhatuse. Maavalitsuse esindajana valiti juhatuse liikmeks maavanem. See oli nii ka varem. Juhatuse esimehena jätkab Jüri Ellram. Ühistranspordi korralduses seisavad lähiaastatel ees muudatused. Sellest olen blogis ka varem kirjutanud.

Laupäevane Järva Teataja tõstatas taas omavalitsuste liidu finantseerimise ja liikmeksolemise küsimuse. Paide linn ähvardab liidust väljaastumisega. Kas sellised väljaütlemised meedia vahendusel on ikka edasiviivad? Kindlasti vajab omavalitsuste liit muutusi ja liikmed peavad selles omavahel kokku leppima. Omavalitsuste liidu tähtsusest olen blogis varem kirjutanud, ei tahaks kordama hakata. Igal juhul lasub kõigil volikogu esimeestel, vallavanematel ja linnapeal selles osas väga suur vastutus. Rääkida lihtsalt muutuste vajadusest, pakkumata välja muid tegevusi peale eelarvekärbete, ei ole just eriti asjalik ja edasiviiv lähenemine.

Kolmapäev, 13. jaanuar 2010

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus alustas tegevust uutes ruumides

Eile avasime koos MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhi Kaidi-Ly Välbiga keskuse uued ruumid Paides Tuleviku tänaval.
Keskus, mis on loodud juba 2004. aastal, alustas uutes ruumides uute lootuste ja ootustega. Rõõm oli kuulda ja näha, et keskuse töötajad on optimistlikud ja usuvad, et nende senine tegevus on heaks aluseks uuele algusele. Keskuse senisest heast töös annab tunnistust III koht Järvamaa parima mittetulundusühingu konkursil 2009. aastal. Tänu ühingu töötajatele on paljud Järvamaa inimesed saanud abi ning leidnud lahendusi oma probleemidele. Ütlesin avamisel, et keskusel on ilus, südamlik nimi ja sotsiaaltööd saab teha ainult südamega, missioonitundega. Just nii töötavad inimesed Süda-Eesti sotsiaalkeskuses.
Tore oli avamisel näha mitme omavalitsuse sotsiaaltöötajaid, kes tänasid kekust senise hea koostöö eest. Usun, et tulevikus laieneb keskuse tegevuspiirkond veelgi.

Esmaspäev, 11. jaanuar 2010

Eelmine nädal oli nii töine kui pidupäevane


Uus tööaasta algas igati töiselt sest regionaalminister kinnitas maavalitsuse eelarve, mis on 13 % protsenti väiksem kui 2009. aastal . Vähendatud eelarvega toimetulemiseks tegime mitmed otsused juba eelmise aasta lõpus. See tähendas koondamisi ning aasta algusest andsime veel suure osa maavalitsuse majast rendile. See aga omakorda tähendas seda, et praktiliselt kõik maavalitsuse inimesed kolisid. Nüüdseks töötavad enamus ametnikke maja II ja III korrusel. Täpsemat informatsiooni saab meie infolauast.

Esmaspäeval õnnitlesime Järva Teatajat sünnipäeva puhul. Rõõm oli kuulda, et lehel läheb juba veidi paremini. Ehk on see ka üks märk, et majanduses hakkavad asjad paranema. Nii igatahes arvas peatoimetaja.
Kolmapäeval toimus maavalitsuses seminar „Andekas laps koolis“. Andekast lapsest ja tema vajadustest räägitakse üldiselt harva. Siiski vajavad ka nemad erilist tähelepanu. Rõõmustas rohkearvuline osavõtt seminarist. Etteruttavalt tahan öelda, et oleme maavalitsuses arutanud andeka gümnaasiumiõpilase preemia asutamist. Loodan, et see meil õnnestub.

Reedel õnnitlesin Järvamaa kultuuri-, spordi- ja noorsoopreemiate laureaate. Oisus toimunud üritus oli hästi korraldatud, südamlik ja ilus. Tore on see, et oleme juba aastaid osanud oma tublimaid tunnustada. Loodetavasti on ka see üks motivaator selleks, et ikka leidub tublisid eestvedajaid ja kaasalööjaid, et Järvamaa elu edeneks igas valdkonnas. Aasta algas inimeste tunnustamisega. Loodan, et oskame seda teha ka edaspidi. Häid ja tublisid tegusid sünnib ju peaaegu iga päev. Tunnustame siis nende tegijaid kasvõi õlalepatsutamisega või hea sõnaga. Täna tahan näiteks kiita Kaitseliidu Järva Maleva võistkonda, kes raskel Utria dessandi võistlusel saavutas teise koha. Tublid mehed! Just täna tuletasin meelde Naiskodukaitse Järva ringkonna taasloomise aastapäeval naiskodukaitsjate poolt tehtud ettepanekut valida ja tunnustada sel aastal esmakordselt Järvamaa aasta ema. Koostöös me seda kindlasti suudame!

Reedel oli veel üks oluline sündmus – Järvamaa Omavalitsuste Liit sai lõpuks esimehe. Tore oli see, et Paide vallavanemat Veljo Tammikut toetasid juhatuse esimehena peaaegu kõik JOL-i üldkoosoleku liikmed. See on talle heaks aluseks omavalitsuste koostööle uue aluse rajamisel.


Nädal lõppes Sõrandus, kus õnnistati sisse uue siseviimistluse saanud külamaja. Terve küla oli koos ja särasilmsed inimesed olid täis hakkamist külaelu veelgi huvitavamaks muuta. Koigis avati hiljuti renoveeritud mõisahoone, nüüd siis Sõrandu külamaja ja ees seisab veel Prandi külamaja avamine. Kiitus tegijatele!

Pühapäev, 3. jaanuar 2010

Head uut aastat!

Uus aasta algas imeilusa, karge ja päikeselise talveilmaga ja see on kestnud tänaseni.  Aasta algus oli ka tegus. Täna toimus Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuses 10. Albu suusasõit Jaak Mae karikatele ning kogu maa oli lipuehtes tähistamaks Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva.


Head uut aastat! 

10. Albu suusasõidu avamine Valgehobusemäel:
Vabadussõjas langenute mälestushetk Türil: