Teisipäev, 18. jaanuar 2011

Mäo vajab olemasoleva ettevõtluskeskkonna toetamist

Eelmisel  aastal toimunud arengu- ja visioonikonverentsidel jäi kõlama mõte, et ettevõtluse arendamiseks tuleb teha jõupingutusi eelkõige Mäo piirkonnas. Eile maavalitsuses toimunud nõupidamisel arutasimegi, mida on võimalik ja vajalik Mäos teha avaliku sektori eestvedamisel. Ühisel arutelul selgus, et pooleli on mitmeid edasist arendamist vajavaid tegevusi. Eelkõige vajavad lahendamist juba olemasoleva Mäo keskuse mured.. Näiteks kergliiklustee ehituse jätkamine reisiterminalist Mäo keskuseni, bussiliikluse korraldamine nii, et see peale reisterminali valmimist jätkuvalt toetaks maksimaalselt Mäos asuvate ettevõtete tegevust. Läbi tuleb rääkida ja lahendused leida elektri varustuskindluse probleemidele. Vajalikuks peeti uute võimaluste reklaamimist ning läbirääkimisi Mäos asuvate kinnistute omanikega nende plaanide osas. Leppisime kokku lähiaja konkreetsed tegevused. Kokku saadakse uuesti kuu aja pärast.

Teisipäev, 4. jaanuar 2011

Alustame uute lootustega

Möödas on uue aasta esimesed päevad. Oleme nendel päevadel vaadanud tagasi möödunud aastale ja teinud uusi plaane. 2011. aasta ehk kõige suurem muutus on juba toimunud - Eestis on käibel euro. Uue rahaga harjumine nõuab aega ja selget meelt. Tuleviku mõttes on  euroga seotud suured lootused. Euro kindlustab Eesti majanduslikku julgeolekut ning tagab inimestele  suurema majandusliku kindluse tulevikuks. Hinnangud euro mõjust majanduse elavnemisele ja uute töökohtade loomisele on vastuolulised. Usun, et mõju on siiski positiivne. Järvamaa üks suurimaid probleeme on tasuvate töökohtade puudus. Sellele lahenduste otsimine on alanud aasta kõige tähtsam ülesanne. Aasta 2010 märksõnaks Järvamaal oli kahtlemata Mäo liiklussõlme valmimine. Nii mahukat investeeringut ei ole kunagi varem Järvamaale tehtud. See avas uued võimalused ettevõtluse arendamiseks  piirkonnas. Möödunud aasta lõpus toimunud erinevatel arengu- ja visioonikonverentsidel jõudsime  järeldusele, et toetada tuleb ettevõtluse arengut, eelkõige just Mäos. Avaliku sektori organisatsioonidel, omavalitsustel ja maavalitsusel on selles osas oma võimalused. Eelkõige nende piirkondade  tutvustamisel ettevõtjatele ning ettevõtjate toetamisel. Peame alanud aastal seda üheskoos senisest sihipärasemalt tegema. Tööpuuduse leevendamiseks saab palju ära teha  täiend- ja ümberõppe võimalusi paremini ära kasutades. Teame ju, et vaatamata suhteliselt kõrgele tööpuudusele, ei leia ettevõtted sageli endale vajalikku tööjõudu. Järvamaa Kutsehariduskeskus on valmis pakkuma paindlikke lahendusi töötajate ettevalmistamiseks, Töötukassa on valmis seda tegevust toetama.  Ettevõtjatel tuleb neid võimalusi senisest aktiivsemalt kasutada.

Kui me ei suuda tuua murrangut töökohtade loomise osas, väheneb maakonna elanike arv jätkuvalt. Viimastel aastatel on see vähenenud viiesaja inimese võrra aastas. Erandiks ei olnud ka möödunud aasta.  Pea võrdne alus inimeste elukoha valikul on võimalus saada kvaliteetset haridust. Õpilaste arvu vähenemisest tulenevate muutuste vajadusest haridussüsteemis oleme rääkinud aastaid. Nüüd on viimane aeg teha otsuseid. Tahan tunnustada Türi valda julgete otsuste eest koolivõrgu muutmiseks, et tagada piirkonna lastele jätkuvalt hea hariduse andmine. Tunnustamist väärivad ka Järva-Jaani ja Ambla vald püüdluste eest leida lahendusi gümnaasiumihariduse andmise jätkamiseks. Küll tahan omavalitsusjuhtidele panna südamele, et koolivõrgus tehtavate muutuste vajadust ja sisu tuleb inimestele selgitada senisest põhjalikumalt. On kahetsusväärne, kui parimate kavatsustega ettevõetud muutused ei saa teoks seetõttu, et ei suudeta neid rahvale selgitada.

2011. aasta on kuulutatud Euroopa vabatahtlike aastaks, et tänada vabatahtlikke ja tähistada nende panust meie ühiskonda. Kodanikuühenduste ja vabatahtlike osa Järvamaa elu kujundamisel on järjepidevalt suurenenud. Möödunud aastast võime tuua palju näiteid kodanikuühenduste aktiivsest tegevusest ja uutest algatustest.  Hea on meenutada Naiskodukaitse Järva ringkonna poolt algatatud Järvamaa aasta ema valimist või Järvamaa Pensionäride Koondise poolt tehtud kingikampaaniat esimesse klassi minevatele lastele. Kodanikualgatusele annavad uut sisu Paides ja Järva-Jaanis loodud kogukonnakeskused ning Järvamaa vabatahtlike keskus. Maavanemana oli mul hea meele toetada Noorte Kotkaste Järva maleva ja Kodutütarde Järva ringkonna algatust vabatahtlike noortejuhtide tunnustamiseks. Usun, et alanud aastal teevad meie vabatahtlikud jätkuvalt palju häid tegusid ja aasta lõpus on tunnustatavate ring palju laiem.

Möödunud aasta oli maakonna omavalitsuste jaoks keeruline. Siiski suudeti jätkuvalt täita oma ülesandeid ja Euroopa Liidu toestusfondide abil piirkonda arendada. Paide ajakeskuse, Türi Kultuurimaja, Türi Noortekeskuse,  Albu rahvamaja, Aravete Keskkooli ja paljude teiste  väiksemate ja suuremate objektide valmimine pea igas maakonna omavalitsuses on selle tunnistuseks. Omavalitsusi tuleb kiita ka selle eest, et suudeti raskel ajal teha väga oluline otsuse Järvamaa Haigla uue hooldusraviosakonna ehitamise kaasrahastamise osas.

Järvamaa Omavalitsuste Liit suutis vaatamata raskustele säilitada toetuse Järvamaa jaoks olulistele sündmustele ja tegevustele. Liidu jaoks oli möödunud aasta otsingute aasta. Kuigi uusi säravaid ideid kootööks veel ei sündinud, olid toimunud arutelud vajalikud, et senitehtut hoida ja märgata selle olulisust.

Tuleval aastal möödub kakskümmend aastat Eesti iseseisvuse taastamisest.  Oleme viimastel aastatel hakanud üha enam seda päeva väärtustama. Maakondlikult oleme taasiseseisvumispäeva tähistanud seni iga viie aasta tagant. Oleme siis tunnustanud neid maakonna inimesi, kes on teistest rohkem teinud maakonna arengu jaoks. Tähistame ka seekord seda päeva väärikalt. Tublide inimeste tunnustamiseks aga ei ole vaja oodata ainult suuri tähtpäevi. Igapäevane heade tegude tegemine, nende  märkamine ja tunnustamine võiks olla üks alanud aastal tavapärane.

Uude aastasse võtame kaasa kõik kasuliku ning vajalikud tegevused ja mõtted möödunud aastast. Alanud aasta toob aga ka  uusi üleandeid ja väljakutseid. Nii vajavad meie ühist hoolt ettevalmistused XI noorte laulu- ja tantsupeoks “maa ja ilm”. Uue sisu peame leidma Türi kolledžile, Paide ajakeskuse käivitamine Vallitornis seab uued ülesanded kogu turismivaldkonnale jne.  Alanud aasta on jälle ka valimiste aasta. Loodan, et maakonna inimeste valimisaktiivsus saab olema kõrgem kui kunagi varem.

Kallid järvamaalased!

Viimaste aastate lumerohkus on andnud meile head võimalused talverõõmude nautimiseks. Samas on see pannud proovile meie võimalused ja oskused hoolida ja märgata neid, kes vajavad abi. Usun, et oleme saanud seni hästi hakkama ja võime uut aastat alustada uute lootustega paremale tulevikule.
Artikkel ilmus Järva Teatajas 4.jaanuaril 2011

Esmaspäev, 3. jaanuar 2011

Mälestasime Vabadussõjas võidelnuid

Sõnavõtt Vabadussõjas võidelnute mäletushetkel Türi Kesklinna kalmistul 3. jaanuaril 2011.

Austatud Türi rahvas!

3.jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid Eesti-Vene rindel relvad. Eesti riik oli kätte võidelnud õiguse elule.   Võime täna öelda, et selline asi polnud toona iseenesestmõistetav. Pigem oli see ime. Täna mälestame kõiki neid mehi, kes relvaga käes kaitsesid Eesti riigi iseseisvust. Elav side nendega katkes mõned aastad tagasi kui suri viimane Vabadussõjas võidelnud mees. Kuid isiklik side on väga paljudel siiski olemas. Võitlesid ju Vabadussõjas meie vanaisad, vana-vanaisad, vanavanavanaisad. Tähtis on hoida  seda isiklikku sidet ja põlvkonnalt põlvkonnale edasi anda, et me ikka ja jälle peaksime meeles -  iseseisva Eesti riigi eest toodi suuri ohvreid.
Alanud aastal tähistame Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeva. Oleme selle kahekümne aastaga jõudnud palju ära teha. Eesti kuulub Euroopa Liitu, oleme NATO liikmed, esimesi päevi kasutame Euroopa ühisraha eurot. Me tunneme end turvaliselt ja  tundub, et miski ei saa meie iseseisvust enam väärata. Siiski peame meeles pidama, et iseseisvuse kindlustamine vajab meie igapäevast hoolt. See on hoolitsus meie kaitsejõudude arengu eest aga ka selle eest, et meie inimestel oleks tööd ja et me tunneks ennast oma riigis turvaliselt. Teeme siis seda tööd alanud aastal veelgi paremini!