Esmaspäev, 24. oktoober 2011

Asjalik kohtumine Maanteeameti Ida regiooni juhtidega

21. oktoobril kohtusime Maanteeameti  Ida regiooni direktori Eugen Õisi ja tema meeskonnaga Rakveres. Asjalikus õhkkonnas toimunud kohtumisel andsid maanteeameti esindajad ülevaate riigimaanteede teehoiukava täitmisest käesoleval aastal ja uue aasta plaanidest. Tore oli kuulda, et kõik Mäo arengu töögrupis kokkulepitud tegevused on töösse võetud.  Talve lähenedes oli loomulik, et põhjalikumalt peatusime talvise teehoolduse teemadel. Nõupidamisel osalesid ka  AS Järva Teed juhid.  Ettevõtte juhataja Peep Õun ütles, et talveks ollakse valmis. Juurde on muretsetud uut tehnikat. Kõrvalteede libedusetõrjeks on esmakordselt Eestis  kavas võtta kasutusele jääfrees. (Vt videot: http://youtu.be/eYsIvP9SmJc ). Nagu näitasid eelmise talve kogemused on ekstreemsetes ilmastikuoludes olulise tähtsusega informatsiooni liikumine. Sellepärast kohtuvad Järva Teede juhid lähiajal maakonnas tegutsevate ajakirjanikega. Samuti on kavas kohtumine omavalitsusjuhtidega. Vast kõige rõõmustavam oli uudis selle kohta, et Maanteeameti Ida regioon on meie pöördumist arvestades leidnud võimaluse teehoolduse parandamiseks Mäeküla – Koeru -  Kapu riigimaanteel. Alates 1.jaanuarist 2012 tehakse sellel teel täies pikkuses ka libedusetõrjet. Seni tehti suurel osal teest ainult lumetõrjet ja libedust tõrjuti ainult Koeru aleviku vahel ja veel mõnel lõigul.
Tahaks aga muidugi loota, et talv tuleb väiksema lumega kui kahel eelneval aastal


Esmaspäev, 17. oktoober 2011

Järvamaa teenetemedal Teet Hanschmidtile

Reedel, 14. oktoobril tervitasin Nelijärve puhkekeskuses EELK koguduste juhatuse esimeeste IV konverentsist osavõtjaid ja andsin selle auväärse kogu eest üle Järvamaa teenetemedali Järva praostile Teet Hanschmidtile.

Tervitus  koguduste juhatuse esimeeste IV konverentsist osavõtjatele 14.oktoobril Nelijärvel

Järva maavanemana on mul hea meel tervitada teid siin Nelijärvel, mis küll tänase haldusjaotuse alusel ei asu Järvamaal, küll aga on Järva praostkonna territoorium. Kirik on pidanud kinni ajaloolise Järvamaa piiridest, hoidnud ajalugu ja on  väärtus omaette.
Teie tänane kogu mõtleb ja arutleb kiriku tänase ja  homse päeva üle, religiooni ja koguduste rolli üle muutuvas ühiskonnas. Ei jäta ju praegu  toimuvad kiired muutused puudutamata ühtegi eluvaldkonda ja üheskoos arutades on probleemidele lahenduste otsimine kindlast kergem.
Järvamaal oleme viimastel aastatel otsuste tegemisel saanud tugineda laiapõhjalisele dokumendile – Järvamaa arenguleppele aastateks 2007-2013, millel on tänaseks juba üle 70 osapoole. Nende hulgas ka Eesti Evangeelse Luteri kiriku Järva praostkonna kogudused, kelle nimel on leppele allkirja andnud Järva praost Teet Hanschmidt. Arenguleppes on kavandatud rida tegevusi koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöös. Osa neist toimivad juba hästi, osade elluviimine seisab veel ees.  
Mul on hea meel täna tõdeda, et Järvamaa kirikutegelased on olnud aktiivsed mitte ainult koguduste elu korraldamisel vaid on olnud tegusad ka kohaliku elu eestvedajatena. Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeva puhul oli mul hea meel tunnustada kahte Järva praostkonna vaimulikku. Kauaaegne Koeru koguduse õpetaja Allan Praats pälvis Järvamaa teenetemärgi ja Järva praost Teet Hanschmidt Järvamaa teenetemedali. Oma töökohustuste tõttu ei saanud Teet Hanschmidt osaleda autasude üleandmise tseremoonial ja sellepärast on mul au see autasu talle üle anda täna.