Esmaspäev, 24. juuni 2013

Kaitseliidu Järva Malev on meie kodanikuühiskonna lipulaev


Kõne Võidupüha tähistamisel Türil 23. juunil 2013

Austatud kaitseliitlased, kaitseväelased, naiskodukaitsjad, noorkotkad ja kodutütred! Austatud külalised!

Täna 94 aastat tagasi saavutas Eesti rahvavägi Võnnu lahingus võidu, mis aitas kindlustada meie iseseisvust ja vabadust. Selle päeva mälestuseks tähistame üht Eesti riigi kõige olulisemat tähtpäeva – Võidupüha.  Tunneme uhkust oma esiisade vapruse üle ja mälestame neid, kes on meie riigi iseseisvuse eest võideldes andnud oma elu.  Kuid mõtleme ka nendele, kes täna meie kaitsevõimet kannavad. Järvamaal on selleks eelkõige Kaitseliidu Järva Malev. Kaitseminister Urmas Reinsalu on öelnud." Kaitseliidu liikmed on inimesed, kes on valmis vabatahtlikult, relv käes, oma riigi eest võitlema. Sellest suuremat heidutust on raske leida, sest kodaniku isiklik veendumus oma riiki kaitsta on riigi turvalisuse parim garantii. See on ka põhjus, miks kaitseliidust võiks saada Eesti kodanikuühiskonna lipulaev."
Meie võime kindlalt öelda, et Kaitseliidu Järva malev koos oma eriorganisatsioonidega on kõige suurem ja organiseeritum vabatahtlik ühendus Järvamaal, meie kodanikuühiskonna lipulaev!

Kaitseliidule on käesolev aasta alanud muutusterohkelt. Aasta alguses sai valitsuse heakskiidu riigikaitse arengukava, mis tegi kaitseliidust territoriaalkaitse peamise vastutaja. Kehtima hakkas uus kaitseliidu seadus. Oma hiljutisel külaskäigul Järvamaale tunnustas Kaitseliidu ülem brigaadikindral Meelis Kiili Järva maleva tegevust ja Järvamaal toimivat kaitseliidu, teiste jõustruktuuride, omavalitsuste ja maavalitsuse head koostööd. Tänan kõiki, kes sellesse koostöösse on oma panuse andnud. Eesseisval ajal peame seda koostööd veelgi süvendama, sest kaitseliidule pandud uued ülesande nõuavad seda. Selles koostöös on ülioluline hoida Järvamaa ühtsust ja tugevat kogukonnatunnet, sest just kodust ja kogukonnast algab kaitsetahe.

Kaitseliitlaste kõrval seisvad täna rivis meie naiskodukaitsjad, kelle ettevõtlikkust ja tegutsemislusti on Järvamaal märgata väga paljudes valdkondades. Tahan eelkõige tunnustada teid selle eest, et olete võtnud oma südameasjaks tegelemise noortega. See panus, mida te annate vabatahtlike noortejuhtidena, on imetlust väärt.  Oma töös maavanemana olen ikka ja jälle saanud veenduda selles, et Kaitseliidus ja Naiskodukaitses on erakordselt vahvad inimesed, kes hoolivad kodust ja isamaast, hoolivad Järvamaast.

Hea meel on tõdeda, et Noorte Kotkaste organisatsiooni on Järvamaal sobivas vanuses poistest kaasatud 15%. Enamuses piirkondades on see näitaja 5%.  See tõestab seda, et organisatsioon on jõuline ja tegevus kaasahaarav. Tänan noorkotkaste juhte, et tegelete just selles vanuses poistega, sest on just nemad tõenäoliselt  tulevased kaitseliitlased.

Vaieldamatult annavad suure panuse kodumaakonna turvalisuse tagamisel meie politsei-ja päästetöötajad. Tänan teid toimiva koostöövõrgustiku loomise ja hoidmise eest. Hästi väljendub selle sisu ja olemus noortele mõeldud ohutuslaagri „Kaitse end ja aita teist" korraldamisel. Teete seda koos paljude koostööpartnerite ja organisatsioonidega, andes laagris olulisi teadmisi noortele, aga lihvides ka koostööoskusi, mis on hindamatu väärtusega nii igapäevases elus kui võimalike ohuolukordade puhul.

Tänasel Maakaitsepäeval osalevad Staabi-ja sidepataljoni esindajad, keda seob Järvamaa ja Türiga ajalooline side. Staabi-ja sidepataljon on ainuke Eesti kaitseväe väeosa, kelle ajalooline, Järvamaa rahva poolt annetatud lipp, on säilinud ja seda tänu tublile Türi naisele  Lydia Mägile, kes hoidis lippu läbi okupatsiooniaastate. Hiljuti oli mul võimalus veenduda, et pataljon austab oma lipuhoidja mälestust,  kui väeosa kaplan ja ajateenijad käisid korrastamas tema hauda Türil Kõrgessaare kalmistul. Täna olete te järvakatega ühises rivis oma uue lipu all, mille on samuti valmistanud Järvamaa käsitöömeistrid. Suur tänu teile, et hoiate meie ajaloolisi sidemeid.

Täna tunnustasime taas maakonna kaunite kodude omanikke. Neid inimesi, kes on hoole ja armastusega rajanud oma kodu Järvamaale. Aitäh teile, et hoolite oma kodust ja kodumaakonnast.  Eesti korda tegemine on ka Eesti kaitsmine. Eesti on meie kõigi kodu ja iga kodu on omakorda osake Eestit. Ja seda kodu peame kaitsma. Eile, täna, homme.

Mõne hetke pärast saabub meie ette Vabariigi Presidendi läkitatud Võidutuli. Seekordsed tuletoojad on valitud nende hulgast, kes on alustanud oma tegevust Kodutütarde ja Noorte Kotkaste organisatsioonis ning  on täna aktiivsed Naiskodukaitse ja Kaitseliidu liikmed. Järvamaale toovad tule Kirsika Ilmjärv ja Raul Reiska. 

Kirsika Ilmjärvon alustanud oma tegevust kodutütrena, kasvanud noortejuhiks ja väga aktiivseks naiskodukaitsjaks. Tänaseks on ta Kodutütarde ringkonnavanema abi ja Naiskodukaitse Järva ringkonna aseesinaine. Ta on valitud ka 2012. aastal Järva ringkonna aasta naiskodukaitsjaks. Kirsika töötab Koeru Keskkoolis huvijuhina.

Raul Reiskaalustas Kaitseliidus tegevust noorkotkana 1994. aastal. 1996.-1999. aastani oli ta Noorte Kotkaste Türi rühma pealik ja 1999.-2000. aastani Noorte Kotkaste Järva maleva pealiku abi. Kaitseliidu liikmena on ta lõpetanud noorem- ja vanemallohvitseride kursuse. Ta on siiani abiks noorkotkaste tegemistel ja osaleb  aktiivselt Kaitseliidu töös.

Kallid noored!  Meie tuletoojad on teile heaks eeskujuks!

Austatud järvamaalased ja külalised!

Tänasel jaanilaupäeval süttivad Vabariigi Presidendi poolt maakondadesse läkitatud võidutulest Järvamaal jaanilõkked. Meenutagu need meile omariikluse algust, ajaloolist võitu, milleta poleks olnud vabadust ega iseseisvat Eesti riiki. Oleme tänasel võidupühal ja jaaniõhtul koos, et tunda rõõmu lihtsatest asjadest - oma lastest, lastelastest, perest, lähedastest ja sõpradest. Aga ka oma riigist, mille kaitsmisel oli 23. juunil saavutatud võit olulise tähtsusega. Seda võitu peame üheskoos hoidma ja kaitsma.

Head võidupüha ja ilusat jaaniõhtut kõigile!
Pildid Võidupüha tähistamisest Türil Järvamaa – Eesti südamaa lehel Facebookis:
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar