teisipäev, 17. jaanuar 2012

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus on maakonna sotsiaaltöö süda

Tänasel kohtumisel Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses võisime tõdeda, et keskus on saanud tõeliseks maakonna sotsiaaltöö südameks. Aastate jooksul on projektitöö tulemusel toodud maakonda üle kuuesaja tuhande euro, mis on rakendatud maakonna inimeste paremaks toimetulekuks. Kuid raha ei ole ainus mõõde keskuse töö hindamiseks. Sealsed inimesed on osanud märgata just neid valupunkte, millega omavalitsused üksi ei suuda tegeleda ja andnud tuge ja lootust paljudele inimestele - keskuse poolt pakutavate teenuste nimekiri on muljetavaldav. Selles võib igaüks veenduda külastades keskuse kodulehekülge. http://www.sesok.ee/et
Kohtumisel rääkisime ka keskuse tulevikuplaanidest ja edasisest koostööst. Kaks aastat tagasi ütlesin nende uute ruumide avamisel, et „keskusel on ilus, südamlik nimi ja sotsiaaltööd saab teha ainult südamega, missioonitundega. Just nii töötavad inimesed Süda-Eesti sotsiaalkeskuses“. Täna on mul põhjust seda kindlasti korrata,  öelda suur aitäh tehtu eest ja soovida jõudu käimasolevate projektide elluviimisel.

teisipäev, 3. jaanuar 2012

Uute töökohtade teema peab olema olulisim


Rahvastikuregistri andmed näitavad, et Järvamaa elanike arv on aastaga vähenenud 497 inimese võrra ja maakonnas elab 1.jaanuari seisuga  33821 inimest.  (Vt uudist) Rahvaarvu vähenemisel on oma osa olnud negatiivsel iibel, suurem osa sellest on siiski tingitud väljarändest. Võiksime ennast lohutada sellega, et enamvähem samasugune rahvaarvu vähenemine toimub pea kõigis Eesti maakondades, aga see ei tähenda, et me ei peaks püüdma seda tendentsi muuta.  Kindlasti peame koostöös omavalitsustega otsima võimalusi uute töökohtade loomisele kaasaaitamiseks ja meie inimeste elukeskkonna jätkuvaks parandamiseks. Loodan, et töökohtade teema saab sel aastal olulisimaks ka Järvamaa Omavalitsuste Liidu ja Järvamaa Arenduskeskuse töös.
Paraku tähendab rahvaarvu vähenemine ka mitmete võimaluste vähenemist. Maksumaksjaid jääb vähemaks. Siiski peame uuel aastal üheskoos otsima parimaid lahendusi, et elu Eesti Südamaal ei hääbuks. Loodetavasti jätkub meil selleks alanud aastal tarkust, tahtmist ja head koostöövaimu. Seda soovin 2012. aastaks kõikidele järvamaalastele!